Veel gestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?
Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?
Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?
Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?
Hoe kan ik zien in welke scholen er nog plaats is voor mijn kind?
Hoe worden de plaatsen verdeeld?
Is mijn kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling?
Wat zijn gekoppelde aanmeldingen ?
Als mijn kind aangemeld is, is mijn kind dan ook ingeschreven?
Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?
Hoe wordt de afstand berekend?
Welk adres geef ik op? Wat als ik binnenkort verhuis?
Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?
Wat als ik vind dat mijn kind onterecht geweigerd werd in een school van mijn keuze ?
Wat breng ik mee bij de inschrijving in de school ?
Wat moet ik doen als mijn kleuter een jaar blijft zitten of een jaar overslaat?
Wat gebeurt er na mijn aanmelding?
Wat is een ticket voor inschrijving?
Wat als ik geen computer of internet heb? Of extra info of hulp nodig bij aanmelden?
Wat doet de disfunctiecommissie en hoe is deze samengesteld?
Mijn peutertje van 2,5 jaar is ingeschreven. Wanneer mag het starten?
Nog andere vragen ?

 

Moet ik mijn kind aanmelden?

Dit moet niet, MAAR... wie niet is aangemeld kan pas inschrijven in een school vanaf 30 mei 2022. Op dat moment zijn in sommige scholen misschien geen plaatsen meer vrij.
Aanmelden geeft je de beste kans op een inschrijving in de school van je hoogste voorkeur.

 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Je kan jouw kind aanmelden voor alle scholen van het gewoon onderwijs van Tongeren. Je vindt een overzicht van alle scholen op deze websiten de folder en op de website www.naarschoolintongeren.be.
Als je meer dan één school aanduidt, is je kans groter dat jouw kind een plaats heeft in een favoriete school.
Gaat jouw kind volgend schooljaar naar een school van het buitengewoon onderwijs, dan hoef je het niet aan te melden. Je kan jouw kind rechtstreeks inschrijven in de school.
Heeft jouw kind een verslag voor het buitengewoon onderwijs, maar wil je het toch inschrijven in een gewone school? Maak dan wel gebruik van het aanmeldingssysteem.

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig om aan te melden. Het rijksregisternummer kan je terugvinden op de Kids-ID van je kind of op de isi+kaart.
Heeft je kind geen rijksregisternummer? Contacteer dan Rik Hermans, rik.hermans@ond.vlaanderen.be, 02 553 68 16.

 

 Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

 

Hoe kan ik zien in welke scholen er nog plaats is voor mijn kind?

Je vindt het laatste overzicht van de vrije plaatsen op www.naarschoolintongeren.be:

  • Voor de kleuters per geboortejaar
  • Voor de lagereschoolkinderen per leerjaar

Opgelet: deze aantallen zijn een momentopname. Zodra de aanmeldingen of inschrijvingen gestart zijn, kunnen de vrije plaatsen verminderen.

 

Hoe worden de plaatsen verdeeld?

Het aanmeldingssysteem verdeelt de vrije plaatsen automatisch en correct. We volgen zo veel mogelijk je schoolkeuze.
Als er genoeg plaats is in de school van je eerste keuze, dan krijgt jouw kind altijd een plaats in die school.
Bij een tekort aan plaatsen worden de leerlingen die de school als eerste keuze opgaven bovenaan geordend, daarna de leerlingen die de school als tweede keuze opgaven, enz.
Binnen de eerste keuzes worden de leerlingen uit de voorrangsgroepen (broer/zus en kinderen personeel) bovenaan geordend.
Daarna worden de overige leerlingen geordend op de afstand tot de school: de leerling met de kortste afstand van de woning tot die de school (in vogelvlucht) zal als eerste geordend worden, dan de leerlingen met de tweede kortste afstand, enz. Vervolgens worden de leerlingen die de school als tweede keuze gaven geordend.  Hierbij wordt telkens ook rekening gehouden met de verdeling van aantal plaatsen op basis van leerlingenkenmerken: voor indicator- en niet- indicatorleerlingen.
Zowel indicator- als niet-indicatorleerlingen hebben voorrang voor de plaatsen die werden voorbehouden voor hun groep. Als er minder leerlingen aanmelden voor één van deze groepen dan er plaats is, dan gaan deze plaatsen na de aanmeldingsperiode over naar de andere groep.

 

Is mijn kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling?

Alle aangemelde kinderen van °2020, °2019 en het 1e leerjaar worden ingedeeld in indicator- en niet-indicatorleerlingen.
Is jouw antwoord op één van de volgende vragen 'ja'? Dan is jouw kind een indicatorleerling. Anders is jouw kind een niet-indicatorleerling.

1/ Ontvangt het gezin een schooltoeslag voor een kind dat reeds naar school gaat?
2/ Heeft de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs?

Je beantwoordt deze vragen als je je kind aanmeldt. Je verklaart dat de gegevens die je invult correct zijn. Bij de inschrijving op de school is het mogelijk dat je extra documenten moet meebrengen of een verklaring moet ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord bij de aanmelding, anders zal de school jouw kind niet inschrijven.
 

Wat zijn gekoppelde aanmeldingen ?

Wil je als ouder meerdere kinderen uit je gezin in eenzelfde school aanmelden ? Dat kan. Je vult voor alle kinderen die je aanmeldt een aanmeldingsformulier in. Bij stap 5, koppel je de kinderen aan elkaar.
Hou er wel rekening mee dat de plaatsen alleen maar toegewezen worden als er voor elk van jouw aangemelde kinderen een plaats vrij is in de school. Is er voor één van de kinderen geen plaats in de school, dan krijgt geen enkel kind een plaats toegewezen.
Combineer daarom alleen kinderen als je énkel scholen wil waar de  kinderen samen naartoe kunnen gaan.
Voor meerlingen maken we een uitzondering. Als er plaats is voor één kind van de meerling, dan mag de school het andere kind dan ook inschrijven, zelfs als de vrije plaatsen allemaal waren ingenomen. Maar de school is daartoe niet verplicht. We raden wel aan om deze kinderen allemaal aan te melden maar zonder ze te koppelen.

 

Als mijn kind aangemeld is, is mijn kind dan ook ingeschreven?

Neen. Op het einde van de aanmeldingsperiode ordent de computer alle aangemelde kinderen en wijst jouw kind één van jouw voorkeurscholen toe. Daarna krijg je bericht waar jij jouw kind kan inschrijven. Je gaat dan langs bij die school om jouw kind in te schrijven. Maak liefst een afspraak.
Het is ook mogelijk dat er in geen enkele van de scholen waarvoor jij jouw kind hebt aangemeld, plaats is voor jouw kind. Jouw kind komt  dan automatisch op de wachtlijst terecht in elke school waarvoor je het hebt aangemeld. Als er een plaats vrijkomt in een van de scholen word je  gecontacteerd en kan je jouw kind alsnog gaan inschrijven.

 

Is het belangrijk wanneer precies ik mijn kind aanmeld tijdens de aanmeldperiode?

Neen, zolang je het in deze periode doet. Het tijdstip of de dag waarop jij je kind aanmeldt, is niet van belang voor de rangschikking. Je kan dus zonder tijdsdruk tijdens de hele aanmeldingsperiode jouw kind aanmelden: tussen 7 maart 2022 om 9u en 31 maart 2022 om 16u.

 

Hoe wordt de afstand berekend?

Voor de afstand tot de school geldt vogelvlucht. De correcte berekening van het adres (coördinaten) door de computer wordt gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie.

 

Welk adres geef ik op? En wat als ik binnenkort verhuis?

Bij stap 1: gegevens ouder/voogd vul je het adres in waar je woont. De toewijzingsbrief wordt naar dit adres verstuurd.
Bij stap 2: gegevens kind vul je het domicilieadres in van je kind. Het domicilieadres is het adres waarmee de computer de afstand tot de school berekent. We noemen dit het referentieadres.
Als je met een officieel document kan aantonen dat je in de loop van het betrokken schooljaar op een ander adres zal wonen, kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning.
De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt.
Bij betwisting of onduidelijkheid oordeelt de disfunctiecommissie.

Als je een ander adres wil opgeven dan je huidige domicilieadres: contacteer dan Rik Hermans, rik.hermans@ond.vlaanderen.be, 02 553 68 16.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Dit kan nog tijdens de hele aanmeldperiode. Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem: Rik Hermans, rik.hermans@ond.vlaanderen.be, 02 553 68 16.

 

Wat als ik vind dat mijn kind onterecht geweigerd werd in een school van mijn keuze ?

Je kan terecht bij Rik Hermans, rik.hermans@ond.vlaanderen.be, 02 553 68 16. Hij zal je klacht voorleggen aan de disfunctiecommissie. Als je nog steeds vindt dat de weigering onterecht was, dan kan je terecht bij de Commissie Leerlingenrechten. De contactgegevens van deze commissie vind je op http://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten.

 

Wat breng ik mee bij de inschrijving in de school ?

Breng volgende documenten mee bij de inschrijving:

  • Kids-ID van je kind of de isi+kaart (voor het rijksregisternummer en de juiste schrijfwijze van de naam van jouw kind en de geboortedatum)
  • Je identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft).
  • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe (toekomstige) domicilieadres waarmee je hebt aangemeld, als dit verschillend is van het huidige domicilieadres
  • Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoeslag.
  • Indien van toepassing: een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs (of een document van het CLB)

 

Wat moet ik doen als mijn kind een jaar "blijft zitten" of een jaar overslaat?

Neem contact op met Rik Hermans, rik.hermans@ond.vlaanderen.be, 02 553 68 16.

 

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Nadat je kind werd aangemeld, krijg je direct een e-mail waarin het resultaat van jouw aanmelding staat.

 

Wat is een ticket voor inschrijving?

Ten laatste op 30 april 2022 krijg je jouw toewijzingsbrief via email én via de post. Dat is jouw “ticket voor inschrijving”.  Daarop staat in welke school je kan inschrijven van 2 mei tot 20 mei 2022. Met het ticket ben je zeker van een plaats voor jouw kind in de betrokken school. Als je jouw kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt jouw ticket of reservatie voor de school. Maak dus zeker op tijd een afspraak met de school om in te schrijven. 

 

Wat als ik geen computer of internet heb? Of extra info of hulp nodig bij aanmelden?

Neem contact op met de school of een organisatie. Zij zullen jou verder helpen.
Huis van het Kind Tongeren, Dijk 122, Tel. 012 49 04 00   tijdens de openingsuren 
Ligo Tongeren, Corversstraat 33, Tel. 012 39 39 71
Dienst Onderwijs, Maastrichterstraat 10, Tel. 012 80 00 00
GO! CLB Nova, Sacramentstraat 70, Tel. 012 23 12 39
Vrije CLB Limburg, afdeling Tongeren, Dirikenlaan 4, Tel. 012 39 83 40

 

Wat doet de disfunctiecommissie en hoe is deze samengesteld?

Tijdens de aanmeldingsperiode volgt de disfunctiecommissie mogelijke fouten op en bespreekt ze uitzonderlijke aanmeldingssituaties. De disfunctiecommissie zal oordelen bij betwisting over de correcte inschatting van het adres (coördinaten).
Na de aanmeldingsperiode wordt de rangordening en toewijzing toegelicht door de beheerder. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de disfunctiecommissie.
De disfunctiecommissie bestaat uit één vertegenwoordiger aangeduid door elk van de drie deelnemende schoolbesturen (Katholiek Basisonderwijs Tongeren KBT vzw, het gemeenschapsonderwijs GO! en het gemeentelijk onderwijs van Stad Tongeren) en een niet-onderwijspartner.  Er wordt een neutrale voorzitter aangeduid.

 

Mijn peutertje van 2,5 jaar is ingeschreven. Wanneer mag het starten?

Informatie over instapdata en een tool om de eerste instap-dag van jouw kind te berekenen, vind je hier .
Wil je meer informatie over waarom het belangrijk is dat jouw kleuter naar school gaat ? Ga dan naar de website van kleuterparticipatie en klik in het vak op 'voor ouders'.

 

Nog andere vragen ?

Contacteer de LOP-deskundige Rik Hermans, rik.hermans@ond.vlaanderen.be, 02 553 68 16.
Op de website www.naarschoolintongeren.be vind je misschien ook antwoorden op je vragen.